معنی و ترجمه کلمه engram به فارسی engram یعنی چه

engram


)=engramme(تحولات دائمى هسته سلول ،اثر دائمى که درنتيجه يک محرک درسلول باقى ميماند،اثرارثى ،اثار وراثت( درسلول)
روانشناسى : رد عصبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها