معنی و ترجمه کلمه enhanced graphics display به فارسی enhanced graphics display یعنی چه

enhanced graphics display


کامپيوتر : صفحه نمايش نگاره سازى پيشرفته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها