معنی و ترجمه کلمه enjambment به فارسی enjambment یعنی چه

enjambment


دنباله ء سخنى رادرشعريابيت بعدى ادامه دادن ،دنباله سطرى رابه سطرديگرکشيدن ،ادامه ءمطلب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها