معنی و ترجمه کلمه enlighten به فارسی enlighten یعنی چه

enlighten


روشن فکرکردن ،روشن کردن ،تعليم دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها