معنی و ترجمه کلمه enlisted به فارسی enlisted یعنی چه

enlisted


داوطلب خدمت سربازى ،نام نويسى کرده
علوم نظامى : سرباز وظيفه افراد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها