معنی و ترجمه کلمه enlistedman به فارسی enlistedman یعنی چه

enlistedman


درجه دار جزء،افراد
علوم نظامى : سرباز

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها