معنی و ترجمه کلمه enmesh به فارسی enmesh یعنی چه

enmesh


دردام نهادن ،گرفتارکردن ،درشبکه نهادن ،مثل توروپارچه پشته بندى سوراخ دارکردن

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها