معنی و ترجمه کلمه ennoble به فارسی ennoble یعنی چه

ennoble


شريف گردانيدن ،شرافت دادن ،بلندکردن ،تجليل کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها