معنی و ترجمه کلمه entablature به فارسی entablature یعنی چه

entablature


اسپر،قسمتى از سر ستون که شامل کتيبه وگلويى است( درماشين بخارکشتى )قاب اهن محکمى
معمارى : پيشانى در معمارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها