معنی و ترجمه کلمه enter به فارسی enter یعنی چه

enter


داخل شدن ،درامدن ،واردشدن ،توامدن ،تورفتن ،اجازه دخول دادن ،بدست اوردن ،قدم نهادن در،داخل عضويت شدن ،نام نويسى کردن ،ثبت کردن
علوم مهندسى : وارد شدن
کامپيوتر : داخل کردن
قانون ـ فقه : وارد يا ثبت کردن
ورزش : نا م نويسى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها