معنی و ترجمه کلمه enterprise به فارسی enterprise یعنی چه

enterprise


قدرت اقدام ،دست يازيدن به کارى ،اقدام به اجراى قوانين کردن ،موسسه يا بنگاه اقتصادى ،تعهد،تجارتخانه ،شرکت ،موسسه ،بنگاه اقتصادى ،عمل تهوراميز،امرخطير،اقدام مهم ،(مانند تاسيس کارخانه وغيره)،سرمايه گذارى ،تشکيلات اقتصادى ،مبادرت بکارى کردن ،اقدام کردن
کامپيوتر : سازمانى که کار يا گروهى از کارهاى مربوط به ساير نقاط جهان را انجام مى دهد
قانون ـ فقه : موسسه ،تجارت
بازرگانى : کسب و کار،موسسه اقتصادى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها