معنی و ترجمه کلمه entire به فارسی entire یعنی چه

entire


کامل ،همگى ،تمام ،درست ،دست نخورده ،بى عيب
علوم نظامى : يکپارچه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها