معنی و ترجمه کلمه entireforce به فارسی entireforce یعنی چه

entireforce


کليه قوا،تمام قوا يا نيروها
علوم نظامى : کليه نيرو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها