معنی و ترجمه کلمه entireness به فارسی entireness یعنی چه

entireness


تمامى ،تماميت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها