معنی و ترجمه کلمه entitled to a reward به فارسی entitled to a reward یعنی چه

entitled to a reward


سزاوارپاداش است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها