معنی و ترجمه کلمه entity به فارسی entity یعنی چه

entity


موجوديت مستقل ،نهاد،وجود
کامپيوتر : هويت
روانشناسى : ذات
بازرگانى : موسسه مستقل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها