معنی و ترجمه کلمه entoil به فارسی entoil یعنی چه

entoil


)=enmesh(گيرانداختن ،بدام انداختن ،گرفتار مخمصه کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها