معنی و ترجمه کلمه entoptic به فارسی entoptic یعنی چه

entoptic


روانشناسى : درون چشمى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها