معنی و ترجمه کلمه entrammel به فارسی entrammel یعنی چه

entrammel


يکجوردام ياتور،پابند،موانع ،گرفتارکردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها