معنی و ترجمه کلمه entremets به فارسی entremets یعنی چه

entremets


غذاى لذيد اضافه بر برنامه معمولى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها