معنی و ترجمه کلمه entrust به فارسی entrust یعنی چه

entrust


واگذار کردن ،واگذارکردن ،بامانت سپردن
قانون ـ فقه : تفويض کردن
علوم نظامى : واگذار کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها