معنی و ترجمه کلمه entry-level jobs به فارسی entry-level jobs یعنی چه

entry-level jobs


روانشناسى : شغلهاى غير تخصصى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها