معنی و ترجمه کلمه enucleation به فارسی enucleation یعنی چه

enucleation


مغزبيرون اورى ،توضيح ،روشن سازى ،هسته دراورى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها