معنی و ترجمه کلمه enunciative به فارسی enunciative یعنی چه

enunciative


بيانى ،بيان کننده ،اعلامى ،مربوط بتلفظ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها