معنی و ترجمه کلمه envious به فارسی envious یعنی چه

envious


رشک بر،حسود،بدچشم ،غبطه خور،حسادت اميز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها