معنی و ترجمه کلمه environment architecture به فارسی environment architecture یعنی چه

environment architecture


معمارى محيط
معمارى : معمارى محوطه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها