معنی و ترجمه کلمه environmental costs به فارسی environmental costs یعنی چه

environmental costs


بازرگانى : مضار زيست محيطى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها