معنی و ترجمه کلمه environmentalism به فارسی environmentalism یعنی چه

environmentalism


محيط زيست شناسى ،محيط زيست گرايى
زيست شناسى : پرمون گرايى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها