معنی و ترجمه کلمه envoy به فارسی envoy یعنی چه

envoy


فرستاده سياسى ، )=envoi(فرستاده ،نماينده ،ايلچى ،مامور سياسى ،(گ )سخن اخر،شعر ختامى
قانون ـ فقه : مامور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها