معنی و ترجمه کلمه envy به فارسی envy یعنی چه

envy


رشک ،حسادت ،حسد بردن به ،غبطه خوردن
روانشناسى : غبطه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها