معنی و ترجمه کلمه epaulets (to win) به فارسی epaulets (to win) یعنی چه

epaulets (to win)


افسر شدن
علوم نظامى : سردوشى گرفتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها