معنی و ترجمه کلمه epicotyl به فارسی epicotyl یعنی چه

epicotyl


(گ.ش ).واقع بربالاى برگ دانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها