معنی و ترجمه کلمه epicurus به فارسی epicurus یعنی چه

epicurus


نام فيلسوف يونانى که معتقد،بود خوش گذرانى منتهاى سعادت ،و خوبى است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها