معنی و ترجمه کلمه epicycloid به فارسی epicycloid یعنی چه

epicycloid


منحنى ترسيم شده بر نقطه اى درمحيط دايره ثابتى که درخارج دايره بچرخد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها