معنی و ترجمه کلمه epidermoid به فارسی epidermoid یعنی چه

epidermoid


بشره اى ،بشره مانند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها