معنی و ترجمه کلمه epileptic seizure به فارسی epileptic seizure یعنی چه

epileptic seizure


روانشناسى : حمله صرع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها