معنی و ترجمه کلمه epistaxis به فارسی epistaxis یعنی چه

epistaxis


خون دماغ ،نزف الدم ،رعاف


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها