معنی و ترجمه کلمه epsilon-bootis به فارسی epsilon-bootis یعنی چه

epsilon-bootis


اپسيلون - گاوران ،اپسيلون - عوا تابع السماک ،رايت شمال
نجوم : ازار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها