معنی و ترجمه کلمه equal به فارسی equal یعنی چه

equal


: )adj.& n.(هم اندازه ،هم پايه ،همرتبه ،شبيه ،يکسان ،همانند،همگن ، : )vt.& vi.(برابر شدن با،مساوى بودن ،هم تراز کردن
قانون ـ فقه : کفو
روانشناسى : هم ارز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها