معنی و ترجمه کلمه equatorial quantum number به فارسی equatorial quantum number یعنی چه

equatorial quantum number


شيمى : عدد کوانتومى استوايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها