معنی و ترجمه کلمه equidistance به فارسی equidistance یعنی چه

equidistance


مسافت مساوى ،متساوى المسافت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها