معنی و ترجمه کلمه equipment reserve به فارسی equipment reserve یعنی چه

equipment reserve


علوم نظامى : ذخيره تجهيزاتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها