معنی و ترجمه کلمه equipoise به فارسی equipoise یعنی چه

equipoise


برابرى دروزن ،متعادل ساختن ،به حالت تعادل دراوردن ،متوازن کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها