معنی و ترجمه کلمه equipollence به فارسی equipollence یعنی چه

equipollence


برابرى درمعنى ياقوه ،تعادل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها