معنی و ترجمه کلمه equitant به فارسی equitant یعنی چه

equitant


(گ.ش ).رويهم قرار گرفتن برگها،سوار بر اسب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها