معنی و ترجمه کلمه equivalent airspeed به فارسی equivalent airspeed یعنی چه

equivalent airspeed


سرعت پيش بينى شده
علوم نظامى : سرعت تنظيم شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها