معنی و ترجمه کلمه equivalent conduction به فارسی equivalent conduction یعنی چه

equivalent conduction


شيمى : رسانش هم ارز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها