معنی و ترجمه کلمه equivalent به فارسی equivalent یعنی چه

equivalent


برابرى ،مساوى ،معادل ،هم بها،برابر،مشابه ،هم قيمت ،مترادف ،هم معنى ،همچند،هم ارز
معمارى : همسنگ
قانون ـ فقه : مثل
شيمى : هم ارز
روانشناسى : هم ارز
زيست شناسى : هم ارزى
بازرگانى : مساوى
علوم هوايى : هم ارز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها