معنی و ترجمه کلمه equivocate به فارسی equivocate یعنی چه

equivocate


دوپهلو حرف زدن ،زبان بازى کردن ،ابهام بکاربردن ،دروغ گفتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها