معنی و ترجمه کلمه era به فارسی era یعنی چه

era


مبدا،اغاز تاريخ ،دوره ،عهد،عصرتاريخى ،(ز.ش ).دوران
معمارى : دوران

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها